top of page

Privacy verklaring

 

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Studio Zodus of de aan haar gelieerde ondernemingen. Studio Zodus hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Studio Zodus vraagt alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

 

Verstrekking van gegevens

U bepaalt zelf of u van de services gebruik wilt maken die op onze websites, in onze nieuwsbrieven en in onze mailings worden aangeboden. Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan de verschillende bedrijfsonderdelen van Studio Zodus. Die kunnen dan met u communiceren over onze dienstverlening of over uw opdracht. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om op uw opdracht te reageren en om u informatie te verstrekken over de dienstverlening van Studio Zodus. 

 

Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt, te beveiligen. Studio Zodus gebruikt verschillende technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder beveiligde servers en firewalls.

 

Derden buiten Studio Zodus 

Het kan zijn dat Studio Zodus andere bedrijven inschakelt voor de behandeling van uw opdracht of voor de verwerking van uw gegevens. Studio Zodus eist van deze bedrijven dat zij uw persoonlijke gegevens adequaat beveiligen en dat zij uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze door Studio Zodus verstrekt zijn.Soms verleent Studio Zodus u een dienst in het kader van een gezamenlijke marketinginspanning met andere bedrijven. In dergelijke gevallen worden uw persoonlijke gegevens verstrekt aan deze bedrijven. Houd u er rekening mee dat deze bedrijven vaak hun eigen privacybeleid hebben met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens en dat dat beleid kan afwijken van de privacyverklaring van Studio Zodus. Studio Zodus geeft persoonlijke gegevens vrij als zij daartoe door de wet verplicht wordt gesteld. Studio Zodus verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat deze uw persoonlijke gegevens niet voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. Studio Zodus verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden tenzij dit noodzakelijk is om uw opdracht te behandelen, onze diensten te verlenen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden. Het is mogelijk dat deze websites, nieuwsbrieven of mailings links naar andere websites bevatten. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van de privacyverklaring van Studio Zodus.
 

Het vastleggen van bezoekersgegevens

Als u een van onze websites bezoekt of onze nieuwsbrieven of mailings opent om informatie te bekijken of te downloaden, worden door ons enkele ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals het IP-adres van de computer die u gebruikt en de datum en tijd waarop u onze media bezoekt of opent. Ook slaan wij interacties op ten behoeve van het personaliseren en relevant maken van de inhoud van de nieuwsbrieven. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze media en kunnen wij deze optimaliseren.

 

Cookies

Onze website stuurt een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen als u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons de aanvragen die u indient te onthouden. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

 

Links

Studio Zodus kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door Studio Zodus worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Studio Zodus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.

 

Uw rechten

Als u eenmaal uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt hebt, kunt u Studio Zodus op elk door u gewenst moment verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. U kunt dit doen door te mailen naar info@studiozodus.nl. U kunt dan bijvoorbeeld vragen stellen over onze privacyverklaring, een kopie van uw profiel opvragen, of aangeven dat u in de toekomst geen persoonlijke aanbiedingen of informatie meer van Studio Zodus wenst te ontvangen.

bottom of page